Tokaj s novými rodiacimi vinicami

Naša predstava, podľa ktorej z hrozna dopestovaného vo vlastných vinohradoch dokáže vinárstvo vyrábať kvalitné víno, dala od začiatku zelenú výsadbám v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ale aj vo Vinohradníckej oblasti Tokaj. Prvý projekt výsadieb na Tokaji realizovalo ELESKO v roku 2007 na historickom vinohradníckom hone Makovisko. Celkovo sme revitalizovali vinohrad s výmerou 12,1 ha s tokajskými odrodami v klonovej selekcii Furmint 4,6 ha, Lipovina 4,3 ha a Muškát žltý 3,2 ha. V roku 2009 k trojici základných odrôd povolených pre oblasť pribudol na Makovisku novošľachtenec Zéta s plochou 3,1 ha. Zéta je pôvodne maďarským krížencom Bouvierovho hrozna s Furmintom. Svojimi pestovateľskými vlastnosťami obohatil sortiment tokajských vín najmä vďaka schopnosti produkovať hrozno s vysokým podielom sladkých cibéb. Vinohrady na Makovisku sú v plnej rodivosti. Vďaka integrovanej starostlivosti odrážajú jedinečný charakter tokajskej mikroklímy.

Pre oblasť Tokaj sú charakteristické teplé, mierne suché letá v dobrých ročníkoch so suchou a teplou jeseňou. Kontinentálna klíma je cez vegetáciu sprevádzaná priemernou teplotou vzduchu 16,8 °C a atmosférickými zrážkami s 336 mm vody. Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje v klimaticky stabilnejších ročníkoch 608 mm a suma aktívnych teplôt cez vegetáciu je 3100 hodín. Suché jesenné obdobie pokračuje zvyčajne chladnou a vlhkou zimou. Pre Tokaj je základom kamenistá piesočnato-hlinitá pôda. Vznikla na geologickom podklade vyvrelín, ktorých základom je ryolit, andezit a tuf. Výrazný podiel zlomového kameňa v tokajských vinohradoch na svahoch s južnou orientáciou, aká je aj na Makovisku, umožňuje v priebehu dlhej slnečnej jesene absorbovať energiu slnečného žiarenia. Akumulovaná energia po západe slnka postupne evaporuje na povrch, čím ohrieva chladnejší vzduch v blízkosti dozrievajúcich strapcov hrozna. Vyšší podiel ranných hmiel ovplyvňuje ďalší významný jav súvisiaci s dozrievaním a kvalitou hrozna tokajských odrôd. Je ním tvorba a rozvoj ušľachtilej plesne Botrytis cinerea na bobuliach hrozna. Cibéby (hrozienka) tokajských odrôd vznikajú v priaznivých ročníkoch v dôsledku odparenia časti objemu vody z bobúľ dozrievajúceho hrozna, za súčasnej koncentrácie organických kyselín v mušte a prírodných cukrov (glukóza, fruktóza) pôsobením ušľachtilej huby. Jej vlákna (hyfy) využívajú pri raste vlhkosť vyzrážanú na povrchu bobúľ. V priebehu dňa, keď tokajské slnko odparí všetku vlahu z vinice, sa metabolizmus huby mení z rastu na dýchanie a hyfy svojimi výlučkami narúšajú pevnosť šupiek bobúľ. Výsledkom tohto pomalého procesu dozrievania hrozna za asistencie botrytickej vláknitej huby je sladká tokajská esencia.

Vinohrad Makovisko

Proces realizácie výsadieb a v podstate nekončiacej starostlivosti o všetky mladé aj rodiace vinohrady je pre každého z vinohradníkov i vinárov náročnou, bytostne zodpovednou úlohou. Zvlášť v tomto období, kedy na Slovensku aj v ďalších tradičných vinohradníckych krajinách Európy sledujeme pokles rodiacich výsadieb. Našim cieľom je budovať dlhodobo stabilnú značku s čo najlepším potenciálom prvovýroby zdravého a zrelého hrozna, z ktorého po zbere a spracovaní môžeme vyrobiť kvalitné vína verné svojmu pôvodu.

Vinohrad Keska

Tretiu etapu výsadieb na Tokaji sme realizovali v roku 2017. Nachádza sa v ďalších dvoch historických honoch Keska a Teplá stráň, z ktorých úrody naši predkovia vyrábali špičkové vína. Nad cestou medzi vinohradníckymi obcami Veľká a Malá Tŕňa rástli pôvodne kolové vinice. Vinič bol vedený v hustejšom spone na hlavu. Miestni vinohradníci sa v nich v priebehu roka riadne nadreli. Odmenou im boli v dobrých ale aj priemerných ročníkoch kvalitné úrody. Po dlhej prestávke ovplyvnenej dvoma svetovými vojnami, kolektivizáciou a následnou zmenou systému k slobodnému podnikaniu, sme na odkúpenej pôde rekultivovali a obnovili túto jedinečnú svahovitú polohu s južnou expozíciou v kamenistej pôde vulkanického pôvodu. Na Teplej stráni kraľuje Lipovina o výmere 2,6 ha a v hone Keska rastú Furmint (4,6 ha) s Lipovinou (0,8 ha). V súčasnosti na Tokaji produkujeme hrozno zo štyroch tokajských odrôd dopestované vo vlastných plne rodiacich a mladých rodiacich vinohradov na celkovej ploche 23,2 ha.

Vinohrad Teplá stráň

V sortimente hroznových vín ELESKO, vyrobených z tokajských odrôd, nájdete tiché, perlivé i šumivé vína. Ich výroba obohacuje sortiment, v spracovaní hrozna a výrobe vína prináša nové výzvy, ktoré nás inšpirujú k postupnému zveľaďovaniu kúska raja na východe Slovenska. Objavte aj vďaka nám srdce jednej z najstarších vinohradníckych oblastí Európy s vlastným apelačným systémom, kreovaným generáciami predkov, potvrdeným skúsenosťou a hodnoteniami znalcov vína po celom svete.