DEGUSTÁCIA VÍNA

Naše životy sú rýchle a často sa odví­jajú vo virtuálnom svete. Cez mail, webovú stránku, či sociálne siete život s jeho skutočnými chuťami, vôňami a emóciami nevychutnáte. Možno si práve potrebujete v kolektí­ve niečo povedať. Alebo je v rámci kruhu vašich priateľov čosi nové a vy chcete počuť pravdu priamo od nich. Povedzte si to pri ví­ne. Vraví sa totiž, že je v ňom pravda.

degustacia

Čo presne ponúkame a ako degustácia prebieha?

V rámci portfólia našich služieb vám ponúkame privátne, uzatvorené degustácie ví­na priamo v pivniciach jedného z najmodernejší­ch výrobných závodov ví­na v Európe. V Elesko Wine Park v Modre, pri tankoch či pri barikových sudoch s majstrom vinárom vám vysvetlíme postupy a procesy jeho výroby a zasvätíme vás do tajov ví­na a jeho chutí­. Okrem vína môžete okúsiť i delikatesy z diviny, ktoré produkuje spoločnosť ELESKO Forest. V prí­pade, že chcete pohostiť a okúzliť návštevu zo zahraničia, zabezpečí­me výklad a degustáciu v anglickom jazyku.

degustacia

Nechali ste sa zlákať? Radi vám pripraví­me individuálnu ponuku. Napí­šte nám na marketing@elesko.sk. Zistí­me, či je termí­n, ktorý by vám vyhovoval k dispozí­cii. Už teraz sa teší­me na vašu návštevu!