ELESKO FOREST

Obyčajné veci
robíme neobyčajne dobre

Spoločnosť ELESKO Forest, ktorá sa vo svojej činnosti zameriava predovšetkým na obhospodarovanie lesných pozemkov a chov raticovej zveri s hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou pre poľovní­cke a chovateľské účely, pripravila pre vás v lesoch Malých Karpát jedinečnú poľovačku na poľovných pozemkoch s rozlohou viac ako 2 800 hektárov, z ktorých 420 hektárov predstavuje Zvernica Balunky.

Spoločnosť ELESKO Forest

Zvernica bola založená v roku 1997 a nájdete v nej vysoko kvalitnú trofejovú mufloniu, danieliu a jeleniu zver. K pôvodným muflónom bola dovezená najkvalitnejšia muflonia zver z Čiech. Danielia zver pochádza z Maďarska, z poľovného reví­ru Gúth, kde bola ulovená i najsilnejšia trofej daniela na svete. Pôvodná jelenia zver bola doplnená o kvalitné jedince zo Slovenska (Poľana, Dolný Kubí­n) a Maďarska.

Zdravé mäso a delikatesy z prí­rody na vašom tanieri

ELESKO Forest ponúka okrem možnosti chovania zveriny a poľovačiek i mäso a delikatesy z diviny. Najnovšie trendy v oblasti stravovania hovoria o pribúdajúcom počte ľudí­, ktorým nie je ľahostajné „z čoho je človek živý“.
A to doslovne. Mäso z diviny má veľa bielkoví­n a málo tuku, má viac vitamí­nu A i železa, v porovnaní­ s bravčovým, hovädzí­m či kurací­m mäsom.

Cenník produktov Elesko Forest je k dispozícii na stiahnutie tu: Cenník Elesko Forest

Viac informácií­ nájdete na webovej stránke: www.eleskoforest.com