OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA SÚKROMIA

Spoločnosť ELESKO Trading a.s., ako prevádzkovateľ osobných údajov, venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany Vášho súkromia. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe cez e-shop

Pri registrácii a nákupe prostredníctvom internetového obchodu (aj ako „e-shop“) umiestneného na našej internetovej stránke www.elesko.sk od Vás požadujeme údaje potrebné na vybavenie nákupu. Povinnými údajmi sú tie údaje, bez ktorých Vám nákup nevieme zaslať a Vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, priezvisko, adresa na doručovanie (ulica, súpisné/orientačné číslo, mesto, PSČ, krajina), e-mailový a telefonický kontakt, samotný predmet objednávky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Spracúvanie Vašich údajov našou spoločnosťou je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku, tieto údaje potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku, ich spracúvanie je nevyhnutné na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s Vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu Vašich údajov vo Vašej objednávke alebo užívateľskom konte. Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o Vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar. Pokiaľ by ste nám vyžiadané údaje neposkytli, nebude možné zaregistrovať Vás v našom e-shope, vytvoriť prostredníctvom e-shopu objednávku, zakúpiť Vami vybraný tovar a následne uzatvoriť s Vami kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku v zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príjemcami Vašich osobných údajov je sprostredkovateľ – spoločnosť Ž & H, s.r.o., so sídlom Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 432 330.
V našom e-shope nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).
V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti môžeme ukladať súvisí s funkciou „zapamätania“ si Vašej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať Vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Vašu kartu zapamätal náš systém.

Údaje pri vytvorení užívateľského konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť si užívateľské konto prostredníctvom našej internetovej stránky www.elesko.sk, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Povinnými údajmi sú Vaše meno, priezvisko, korešpondenčná adresa (t.j. ulica, súpisné/orientačné číslo, mesto, PSČ, krajina), e-mailový a telefonický kontakt, ktoré využívame na to, aby sme s Vami vedeli komunikovať. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, to je Váš súhlas. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Údaje, ktoré sme o Vás získali pri vytvorení Vášho konta nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že Vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii, sú aktuálne. V prípade, ak by ste nám uvedené údaje neposkytli, nebude možné zriadiť Vaše užívateľské konto na našej internetovej stránke www.elesko.sk. Pokiaľ po vytvorení Vášho užívateľského konta vykonáte objednávku v našom e-shope, právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a na Váš súhlas sa vzťahujú podmienky uvedené v časti „Údaje pri nákupe cez e-shop“ tohto dokumentu.

Komerčná komunikácia, novinky, spotrebiteľské súťaže

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si Vašu e-mailovú adresu za účelom zasielania komerčnej komunikácie, informácií o novinkách, špeciálnych ponukách a podujatiach. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu a/alebo korešpondenčnú adresu, t.j. ulicu, súpisné/orientačné číslo, mesto, PSČ, krajinu), či správu, informáciu alebo fotografiu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri zasielaní komerčnej komunikácie, informácií o novinkách, špeciálnych ponukách, podujatiach a pri Vašom kontaktovaní našej spoločnosti je Váš súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na možnosť „Odhlásiť z odberu“ (pokiaľ ide o odhlásenie z odberu komerčnej komunikácie, tzv. „newslettra“) alebo prostredníctvom Vašej e-mailovej správy zaslanej na náš e-mail odbyt@elesko.sk; uvedené však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri Vašej účastí v spotrebiteľskej súťaží je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou je nevyhnutné na účely realizácie spotrebiteľskej súťaže. V prípade, ak by ste nám vyžadované údaje neposkytli, nebudeme Vám môcť zasielať komerčnú komunikáciu a/alebo Vás informovať o našich novinkách, špeciálnych ponukách a podujatiach, prípadne sa nebudete môcť zúčastniť našej spotrebiteľskej súťaže.

Používanie Vašich údajov na iné účely – Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Iné právne základy spracúvania Vašich údajov – medzi tieto patrí (i) plnenie našich zákonných povinností pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí a (ii) náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie; v týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

COOKIES

Na všetky vyššie uvedené účely používania Vašich osobných údajov využívame aj cookies a podobné nástroje, ako sú napr. pixely. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania internetových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo “kúsky kódu”, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o Vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” – rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej internetovej stránky (permanent cookie).
Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na internetovú stránku alebo prechádzate z jednej internetovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej internetovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našej internetovej stránky a tiež aké podstránky našej internetovej stránky najčastejšie navštevujete.
Používame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej internetovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša internetová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od Vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies, vďaka ktorým pre Vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.
Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako využívame cookies a podobné technológie, a to prostredníctvom (i) nastavenia prehliadača – hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies; musíme Vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať; (ii) tretie strany – na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácií (i) ak to od nás požadujete – osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete; sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke tovaru cez náš e-shop zvolili, pričom momentálne spolupracujeme so spoločnosťou Ž & H, s.r.o., so sídlom Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 432 330.; (ii) v prípadoch externého spracúvania – Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom, pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu. Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám; medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

OCHRANA ÚDAJOV

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme Vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme Vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.
Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e-mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: (i) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ, (iii) namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu alebo (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní. Právo na obmedzenie spracúvania 1. Máte tiež právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich údajov, a to v týchto prípadoch: (i) ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov, (ii) spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania, (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov alebo (iv) v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.
Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je naša spoločnosť ELESKO Trading a.s., so sídlom Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 45947741, prevádzka: Partizánska 2275, 900 01 Modra, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 5164/B. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese odbyt@elesko.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.