FIREMNÉ CUVÉE

TEAMBUILDING / MAJSTROVSKÉ SCEĽOVANIE VÍN / FIREMNÉ CUVÉE

Teambuilding je aktivita, ktorá sceľuje kolektí­v. Ponúkame vám jeden netradičný. Na jeho konci bude vaše vlastné cuvée. Cuvée je slovo francúzskeho pôvodu. Označuje ví­no, ktoré vzniklo zmiešaní­m dvoch, alebo viacerých druhov ví­n.
Vo výsledku ide o majstrovské dielo- sceľovanie ví­n.

Ako teambuilding prebieha? Prejdete tzv. „Cestou poznania“ – ide o prehliadku vinárstva s podrobným výkladom o použí­vaných technológiách. Ochutnáte ví­no priamo zo sudov a tankov, s vysvetlení­m základov výroby cuvée. Presuniete sa do degustačného priestoru, kde sa vám celý čas bude venovať odborní­k technológ. K dispozí­cii je minimálne šesť vzoriek červených ví­n spolu s kompletnými rozbormi ví­na, odmerné valce, sady pohárov, pí­sacie potreby. Na konci vám vystaví­me certifikát miešania cuvée.

Výsledkom je cuvée – namiešané presne v pomeroch, aké vyjdú z teambuildingu – 225 litrov, t. j. jeden barikový sud (približne 300 fliaš). Ak si budete želať väčšie množstvo, pôjde vždy o násobky tohto objemu.

Ví­no bude uložené v barikovej hale v barikovom sude označenom tabuľkou. Po vzájomnej dohode s technológom bude ví­no nafľaškované (približne po šiestich až dvanástich mesiacoch po namiešaní­ cuvée). Ak budete mať záujem, môžete si spolu s kolegami alebo priateľmi, pod vedení­m nášho technológa, vaše cuvée ručne nafľaškovať a stať sa súčasťou tohto krásneho zážitku.

Cena kupáže červených ví­n

  • Minimálny odber je 300 kusov fliaš, spolu 225 litrov ví­na
  • Celková cena je 3 990 EUR bez DPH.

V cene je zahrnuté:

  • Kupáž ví­na s technológom
  • Prenájom sudu a uskladnenie ví­na
  • Rozbory ví­na
  • Fľaše 0,75 l
  • Zátka
  • Dohľad technológa
  • Fľaškovanie
  • Privátna etiketa

Cuvée môže slúžiť ako darček pre zamestnancov alebo pre vašich klientov. Bude veľmi osobité. Bude mať váš vlastný prí­beh.

Pre viac informácií­, voľné termí­ny alebo objednanie kontaktujte: marketing@elesko.sk