Konjukcia/Časová zhoda

Palo Macho (nar. 1965) je výtvarník sklár, ktorý sa popri svojej tvorbe už takmer 14 rokov venuje spolupráci so slovenskými umelcami z odlišných disciplín výtvarného umenia, s ktorými vznikajú na základe spoločnej myšlienky dvoch autorov pozoruhodné umelecké diela.

Výnimočnosť spolupráce Pala Macha s inými výtvarníkmi spočíva v tom, že sa vždy pokúša nájsť konjunkcie medzi vlastným výtvarným programom a autorským štýlom tých výtvarníkov s ktorými spolupracuje.

Každé takéto „partnerstvo“ je založené na iných princípoch a pravidlách, pričom podstatným faktom je, že vytvorené diela sú zaujímavé svojou vnútornou koherenciou a významovou plnosťou. Vzniknuté diela nikdy nepôsobia nesúrodo a to aj napriek tomu, že takto spolupracuje so sochárom či fotografom a prítomnosť oboch umelcov vo vytvorených dielach je jasne identifikovateľná.

Diela vystavené v Zoya Muzeu sú výberom spoluprác Pala Macha so sochárom Jozefom Jankovičom, fotografkou Janou Hojstričovou, maliarmi Rudolfom Filom, Ivanom Csudaiom, Lacom Terénom, konceptuálnym výtvarníkom Svätoplukom Mikytom a v neposlednej rade autorom výtvarnej moderny slovenska Ľudovítom Fullom kde sa inšpiroval motívmi a fragmentami z jeho obrazov.

Výstava bude prístupná pre širokú verejnosť od 8.marca do 18.júna 2017.

Leave a Reply