Strážca ELESKO požehnaných viní­c

Tak ako v 13 storočí­ strážil obchodnú cestu z Budí­na do Prahy hrad Elesko, náš kameň so svojim pozorným okom stráži ELESKO vinohrady. Púť kameňa ELESKO sa začala na východe Slovenska, konkrétne v Spišskom Podhradí­. Z kameňolomu putoval kus travertí­novej skaly naprieč celým Slovenskom na západ, aby sa usí­dlil a zaujal pevné miesto pod Malými Karpatmi vo viniciach ELESKO. V obci Vištuk, nečaleko Modry, umelec vytvoril obrovskú sochu, ktorá je zároveň najvä荹ou sochou z jedného kusu kameňa v celej strednej Európe. Kameň ELESKO tak symbolicky spája celé Slovensko.

Socha má vo svojej centrálnej časti tvar oka. Oko bdie a je zároveň symbolickým strážcom a ochrancom poctivej práce a kvalitnej ví­nnej révy. Bez poctivej práce a kvalitného viniča by istotne nebolo možné dosiahnuť tak ušľachtilé a inšpiratí­vne ví­no, akým ELESKO rozhodne je.

Autorom monumentálnej sochy ELESKO je sochár Bohuš Kubinský.

Leave a Reply