Jedinečná výstava UNCLE ANDY

Máte radi moderné umenie a pop art? Do 10 februára 2017  môžete ešte stále navští­viť ZOYA MUSEUM v priestoroch Elesko Wine Park v Modre, kde sú vystavené diela Andyho Warhola a jeho synovca Jamesa Warholu.

Výstavu otváral slávny synovec slávneho Andyho
Výstava začala vernisážou v septembri 2016 a otvoril ju osobne pán James Warhola. Prí­tomnosť tohto umelca s koreňmi na Slovensku pritiahla i pozornosť médií­ a široká verjnosť sa tak mohla dozviedieť z rozhovorov ktoré poskytol pre printové médiá, rozhlasové i televí­zne stanice veľa detailov z jeho života, ale i života strýka Andyho. Kurátorkou výstavy je pani Iveta Ledecká.  Andy Warhol bol jedným z hlavných predstaviteľov Pop artu, vynikajúci maliar a grafik, filmový režisér a tiež fotograf. James Warhola, synovec spomí­naného umelca je ilustrátorom a tiež autorom niekoľkých kní­h ktoré sám napí­sal a doplnil svojimi kresbami. Jeho ilustrácie sú na viac ako 300 obaloch kní­h a sú plné fantázie a humoru. / www.jameswarhola.com/

Zbierka ktorá nemá konkurenciu
Vystavené diela Andyho Warhola sú zo zbierky Zoya Museum, ktorá je jednou z najvä荹í­ch v strednej Európe a jej diela boli niekoľko krát zapožičané i do múzeí­ a galérii vo svete. Diela Jamesa Warholu
sú autorovým súkromným majetkom a kolekcia vystavená v Zoya Museum je
výberom ilustrácii, ktoré autor namaľoval pre detskú knihu, ktorú sám ilustroval a aj napí­sal.

Kniha „Na návšteve u slávneho strýka“ je Jamesovou spomienkou na nezvyčajne návštevy u Andyho a prezrádza tiež veselé prí­hody prežité v jeho dome v New Yorku.

Unikátne spojenie dvoch umelcov
ZOYA Museum v Elesko Wine Park je prvou galériou na Slovensku, ktorá vystavuje diela oboch výtvarní­kov súčasne v jednom priestore. Zároveň Reštaurácia Elesko Wine Park Modra pripravila špeciálne POP ART EAT menu. Ak plánujete tráviť krátke zimné dni lahodnou gastronómiou a prí­jemným kultúrnym zážitkom, využite prí­ležitosť a zastavte sa v Elesko Wine Park v Modre*.

*( z dôvodu prebiehajúcich firemných i rodinných osláv a eventov, overte prosí­m vopred termí­n návštevy)

 

Leave a Reply